ORGANIZACIJA NASTAVE

Ikona

Organizacija nastave za JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla

 

Slika

1.1. Raspored časova:

 • Definiranje rasporeda časova na temelju školskog kurikuluma i smjernica Ministarstva obrazovanja.
 • Prilagodba rasporeda zahtjevima nastavnog kadra i dostupnosti učionica i kabineta.
 • Redovito ažuriranje rasporeda i obavještavanje profesora, učenika i roditelja o eventualnim promjenama.

1.2. Izbor nastavnih materijala i udžbenika:

 • Analiza i evaluacija dostupnih nastavnih materijala i udžbenika za svaki predmet.
 • Suradnja s nastavnicima i stručnim suradnicima pri odabiru najprikladnijih materijala.
 • Osiguravanje dostupnosti materijala za sve učenike.

1.3. Organizacija nastavnih aktivnosti:

 • Planiranje i provođenje različitih nastavnih aktivnosti, kao što su predavanja, radionice i  posjete preduzećima, bankama i visokoškolskim ustanovama.
 • Koordinacija s vanjskim stručnjacima i gostujućim predavačima za obogaćivanje nastave.
 • Praćenje napretka učenika i pružanje povratnih informacija o njihovom radu.

1.4. Integracija tehnologije u nastavu:

 • Promicanje upotrebe suvremene tehnologije i informacijsko-komunikacijskih alata u nastavi.
 • Obuka nastavnika za učinkovitu upotrebu tehnologije u procesu podučavanja i učenja.

Praćenje napretka učenika i evaluacija nastave

 

Slika

2.1. Sustav praćenja učenika:

 • Uspostava sistema za praćenje napretka učenika putem ocjenjivanja, testiranja i izrade portfolija.
 • Redovita evaluacija i provjera usvojenosti nastavnog gradiva.
 • Praćenje prisustva učenika na nastavi i pružanje podrške onima koji imaju poteškoća.

2.2. Evaluacija nastave:

 • Provjera kvalitete nastave putem anonimnih upitnika za učenike, roditelje i nastavnike.
 • Organizacija pedagoških konferencija i sastanaka s ciljem razmjene iskustava i poboljšanja nastavnog procesa.
 • Praćenje rezultata ispita i uspješnosti učenika kako bi se identificirale snage i slabosti u nastavnom planu i programu.

2.3. Individualizacija pristupa:

 • Identifikacija učenika s posebnim potrebama i pružanje dodatne podrške.
 • Razvoj individualnih planova rada za učenike s poteškoćama kako bi se osiguralo da dobiju adekvatnu podršku i resurse.
 • Suradnja s stručnim suradnicima, pedagozima i psiholozima kako bi se osigurala optimalna podrška svakom učeniku.

2.4. Praćenje profesionalnog razvoja nastavnika:

 • Organizacija stručnih usavršavanja i radionica za nastavnike radi unapređenja njihovih pedagoških vještina.
 • Redovno prisustvovanje nastavnog kadra seminarima koje organizuje Pedagoški zavod Tuzla, seminara koje organizuje Međunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole" (MIOS) Tuzla s ciljem poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa i uvođenja savremenih metoda izvođenja nastave i drugih oblika stručnog usavršavanja.
 • Praćenje profesionalnog razvoja nastavnika i pružanje podrške u razvoju novih metoda podučavanja i primjene inovativnih tehnologija.

2.5. Suradnja s roditeljima:

 • Redovita komunikacija s roditeljima o napretku učenika i aktivnostima u školi.
 • Organizacija roditeljskih sastanaka i individualnih konzultacija kako bi se razmotrili individualni potrebama učenika.
 • Podrška roditeljima u pružanju podrške učenju kod kuće i sudjelovanju u školskim aktivnostima.

2.6. Praćenje i primjena povratnih informacija:

 • Analiza povratnih informacija dobivenih od učenika, roditelja i nastavnika kako bi se identificirale potrebe za poboljšanjem nastavnog procesa.
 • Implementacija promjena temeljenih na povratnim informacijama s ciljem kontinuiranog unaprjeđena
 
0 0
© 2024 sets.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR